☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Oświaty, Sportu i Turystyki


Referat Oświaty, Sportu i Turystyki
Kierownik referatu: Adam Wolniak
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pokój nr 201
Telefon: 74 832 56 81
Poczta elektroniczne (e-mail):  oswiata@ug.dzierzoniow.pl

Zgodnie z regulaminem urzędu:

§ 31a
 


Do zadań Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki - należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymaniem szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
 2. Organizacja sieci szkolnej zapewniająca dostępność wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę.
 4. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół.
 5. Prowadzenie spraw związanych z łączeniem szkół w zespoły i ich rozwiązywania.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania wysokości subwencji dla szkół i udzielania dotacji publicznym placówkom wychowania przedszkolnego.
 7. Opracowywanie propozycji do budżetu z zakresu realizacji zadań oświatowych.
 8. Podejmowanie działań na rzecz promocji Gminy wśród dzieci i młodzieży.
 9. Promocja zdrowego stylu życia poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 10. Koordynacja imprez oświatowych i sportowych.
 11. Współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
 12. Realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 13. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 14. Nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
 15. Organizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę.
 16. Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach programu "zielone szkoły".
 17. Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.
 18. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
 19. Opracowywanie planu podziału środków oraz sporządzanie wniosków o nagrodę Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
 20. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami stypendialnymi: naukowymi, sportowymi i socjalnymi.
 21. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz o systemie oświaty dotyczących dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 22. Wydawania decyzji dotyczących kierowania ucznia do nauczania indywidualnego oraz spraw dotyczących przeniesienia dziecka niepełnosprawnego do specjalistycznej placówki.
 23. Realizacja wniosków Komisji Rady Gminy w zakresie oświaty, sportu i turystyki.
 24. Zdobywanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania dla programów z zakresu rozwoju oświaty, sportu i turystyki. 

Wytworzył:
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-30 12:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2009-12-07 09:05:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2146185

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X