☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Sobota 19.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzanie Kryzysowe


 


Zakres i podstawa prawna

 

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej stanowi, iż działania w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wójt wykonuje przy pomocy gminnego zespołu reagowania. Sposób tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu reagowania, z uwzględnieniem jego usytuowania i sposobu finansowania, warunków technicznych i standardów wyposażenia, trybu pracy oraz sposobu dokumentowania jego działań i prac określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215, poz. 1818). Rozporządzenie przewiduje, że na każdym poziomie zarządzania zespoły będą składać się z dwóch segmentów: stałego (grupy robocze o charakterze stałym - zadania odpowiednich roboczych grup stałych mogą być realizowane przez komórki organizacyjne administracji samorządowej i rządowej - referaty, wydziały itp.) oraz zmiennego, mobilnego, uzależnionego od rodzaju zagrożenia, funkcjonującego w stanie nadzwyczajnym lub w okresie bezpośredniego zagrożenia (grupy robocze o charakterze czasowym). W rozporządzeniu uregulowano tryb pracy zespołów, wprowadzając obowiązki ich szefów oraz tryb zwoływania posiedzeń, również w przypadku zagrożenia. Jednocześnie w § 17 przewidziano dochodzenie do modelu ostatecznego gminnych zespołów przez 3 lata od wejścia w życie rozporządzenia ( to jest do 31 grudnia 2005 r.) . Grupy robocze zespołów o charakterze stałym mają tworzyć odpowiednio gminne centrum reagowania, powiatowe i wojewódzkie centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowe Centrum Koordynacji Kryzysowej. Centra te, wspomagające organizacyjnie pracę właściwych organów, specjalnie wyposażone, będą niezbędnym składnikiem sprawnego zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych. Powinny one zapewniać szybkie przetwarzanie danych, sprawne wydawanie decyzji oraz nieustanną koordynację działań służb ratowniczych.
  


Miejsce załatwiania

Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Bożena Pompa - pok. nr 106, tel. (74) 832 56 74

Wytworzył:
Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 08:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2012-03-01 12:28:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2174283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X