☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Sobota 19.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przydział mieszkań komunalnych


Zakres

Kryteria weryfikacji wniosków do ustalenia listy przydziału mieszkań.
 

Miejsce załatwiania

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Krystyna Zasada
tel. 74/ 832-56-66

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

Wniosek o przydział mieszkania wraz z załącznikiem – deklaracja o dochodach
 

Dokumenty pozyskiwane przez Urząd

Nie występuje
 

Wynik sprawy – sposób załatwienia

Informacja pisemna o ujęciu lub nie ujęciu na liście przydziału mieszkań
 

Termin – czas trwania sprawy

1. Termin złożenia wniosku od momentu pobrania do 30 dni
2. Termin przesłania przez Urząd informacji o wyniku weryfikacji złożonych wniosków - do 3 miesięcy
 

Uwagi

§15 ust.2 uchwały:
 •  „o przydział mieszkania mogą się ubiegać w pierwszej kolejności mieszkańcy gminy.”

I. § 6 uchwały:

„W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych, uważa się osobę nie posiadającą żadnego tytułu prawnego do innego lokalu lub zamieszkującą w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 6m² ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.”

II. § 5 uchwały:
 1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów brutto członków gospodarstwa domowego rodzin, które ubiegają się o przyznanie mieszkania z zasobów gminy osiągniętych w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i obliczonych wg zasad określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Dochody osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego i socjalnego podlegają ponownie weryfikacji przy rozpatrzeniu przydziału lokali mieszkalnych .”

§ 7 uchwały

 1. Za osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujące się do przydziału lokalu mieszkalnego rozumie się :
  1. osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 100% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku,
  2. rodziny, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 80% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku.
 2. Za osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujące się do przydziału lokalu socjalnego rozumie się :
  1. osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 70% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku,
  2. rodziny, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr. 71 poz.733 z 2001r. z późniejszymi zmianami/ i Uchwała Nr XVII/177/04 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zasad i trybu wynajmowania mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierżoniów .
Wytworzył:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 11:27:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2012-10-16 11:27:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2174293

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X