☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stawki czynszu za najem lokali

Zarządzenie Nr  363/52/09

Wójta Gminy Dzierżoniów

z dnia 25 maja 2009r

 

w sprawie : ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę  lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r ze zmianami ) :        

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów zarządza :

 

 §1

1.Ustalić wysokość miesięcznych stawek czynszu za najem i dzierżawę  1 m2 powierzchni lokali użytkowych w następujących wysokościach:

 

a) Za lokale wynajmowane na działalność handlową, gastronomiczną, rozrywkową w wysokości 4zł

 

 

b) Za lokale wynajmowane na działalność usługową, przemysłową, rzemieślniczą, wytwórczą w wysokości  4 zł

 

c) Za lokale wynajmowane na cele łączności publicznej, pocztowe oraz na cele medyczne w wysokości 4 zł

 

d) Za komórki, pomieszczenia gospodarcze i garaże w wysokości 1,50 zł

 

 

e) Za inne lokale użytkowe w wysokości 5zł

 

2. Do stawek czynszu wymienionych w ust.1 doliczany będzie podatek Vat według obowiązujących przepisów w dniu wystawienia faktury 

 §2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy wymaga to tego ważny interes społeczny lub ekonomiczny Gminy lub najemcy Wójt Gminy ma prawo obniżyć lub podwyższyć stawki czynszu opisane w § 1, przy czym nie więcej niż 50%

 §3

Osobom, które bezumownie zajmują lokale użytkowe stawkę czynszu podwyższa się  200%

                                                                                            
§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

§5

1. Traci moc Zarządzenie NR 151/76/04 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2004r w sprawie określenia stawki czynszu najmu za komunalne lokale użytkowe

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.06.2009r
 
 
Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski
 

Miejsce załatwiania

Zakład Gospodarki Komunalnej
Mariusz Woźniak
telefon: 74 832-55-66
e-mail: m.wozniak@ug.dzierzoniow.pl
pokój nr: 220

Wytworzył:
Zakład Gospodarki Komunalnej
(2009-05-25)
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:11:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2012-10-16 11:37:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2222328

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X