☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Sobota 19.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stawki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr 135/126/ 07
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 03 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie: określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2002r. z póź. zmianami), art.8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 poz.733 z 2001r. z póź. zmianami) i § 2 ust.2 Uchwały XVII/176/04 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 –2008 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/201/04 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/176/04 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 do 2008,
Wójt Gminy Dzierżoniów zarządza:
 
§ 1
 
Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości: 1,98zł , z zastrzeżeniem § 2 i § 3 .
 
§ 2
 
Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości: 0,50zł.
 
§ 3
 
Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80m² w wysokości: 2,36 zł.
 
§ 4
 
Traci moc Zarządzenie Nr 249 /70/05 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego.
 
§ 5
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Skarbnikowi Gminy.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wytworzył:
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2008-03-19 13:59:59)
 
 
ilość odwiedzin: 2174264

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X