☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty za ścieki


Miejsce załatwiania

Referat Finansowo Budżetowy


Uwagi
  1. Opłaty za ścieki naliczane są co dwa miesiące wg stanu wodomierza oraz w sposób ryczałtowy.
  2. Kwota do zapłaty wynika z faktury, której wartość obejmuje dwa miesiące wstecz, a faktury dostarczane są przez pracownika oczyszczalni spisującego licznik.
  3. Termin płatności za ścieki wynosi czternaście dni od dnia otrzymania faktury.
  4. W przypadku nieuregulowania należności w powyższym terminie zostanie wysłane upomnienie.
  5. Wysokości stawek opłat za odprowadzone ścieków oraz usługi świadczone przez oczyszczalnię ścieków, obowiązują od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. : 
1.Za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w sieci kanalizacji - stawka opłaty za 1m3
odprowadzanych ścieków - 2,40
2.Za odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w punkcie zlewnym – stawka opłaty za 1m3
 
dowiezionych ścieków - 4,50
3.Za wykonanie „Zapewnienia Odbioru Ścieków Sanitarnych” - 40,00
4.Za wykonanie „Uzgodnień Technicznych Dokumentacji” - 40,00
5.Za wykonanie „Odbioru Technicznego i przekazania do eksploatacji przyłącza kanalizacji sanitarnej” - 100,00
 
Do stawki opłat określonych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług według załącznika nr 3 do ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004r., nr 54, poz.535 ze zmianami)
Aktualnie stawka podatku, dla pozycji 1 i 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7 %, natomiast dla pozycji 3,4,5 – 22%.
 
  

Podstawa prawna

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. nr 9 poz. 43) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( DZ. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zmian.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłata za wodę i odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 151 z 1996 r. poz. 719 z póź. zm.).
Wytworzył:
Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 12:34:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2008-02-25 14:20:29)
 
 
ilość odwiedzin: 2149936

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X