☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Wtorek 10.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ewidencje, rejestry i archiwa


Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) :


Art.6.1.Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

[...]

3)zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

[...]


f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,


tutaj znajdą Państwo informacje o dostępie do rejestrów, ewidencji i archiwów będących w posiadaniu Gminy Dzierżoniów. Zgodnie ze Statutem Gminy


R o z d z i a ł  IX


Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,Komisji i Wójta


§ 121

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.


§ 122

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.


§ 123

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w pomieszczeniu pracownika Urzędu zajmującego się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta Gminy, oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjno Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
 3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust.1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.


§ 124

Realizacja uprawnień określonych w § 122 - § 124 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu.


§ 125

Uprawnienia określone w § 122 - § 124 nie znajdują zastosowania:

 1. w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
 2. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
 3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają art.73 i następne Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie Gminy Dzierżoniów


 • Ewidencje :
 1. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
 2. Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
 3. Ewidencja podatników
 4. Ewidencja faktur sprzedaży
 5. Ewidencja nieruchomości
 6. Ewidencja wieczystych użytkowników gruntów
 7. Ewidencja środków transportu
 8. Ewidencja gruntów (na bazie danych ze Starostwa Powiatu Dzierżoniowskiego)
 9. Ewidencja dróg i obiektów mostowych

 

 • Rejestry:
 1. Rejestr uchwał Rady Gminy
 2. Rejestr wniosków i skarg
 3. Rejestry księgowo-finansowe
 4. Rejestr środków trwałych
 5. Rejestr zarządzeń Wójta
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-28 09:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Staniec
(2007-03-28 09:48:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2221768

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X