☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dzierżoniów
Herb Urząd Gminy Dzierżoniów

Wtorek 20.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie

 

Zameldowanie


Zakres


Zameldowanie na wniosek strony w trybie administracyjnym

Miejsce załatwiania


Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
 2. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (przydział, wyciąg z ksiąg wieczystych) - oryginał do wglądu. 3. Wypełniony druk meldunkowy: 
  1. Pu-E1 - zameldowanie na pobyt stały, 
  2. Pu-E3 - zameldowanie na pobyt czasowy.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd

 1. Przeprowadzenie kontroli dyscypliny meldunkowej.
 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej przy udziale stron.
 3. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
 4. Ustalenie istnienia przesłanek niezbędnych do zameldowania w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wynik sprawy - sposób załatwienia


Decyzja administracyjna.

Termin - czas trwania sprawy


W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Uwagi

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza.
 2. Postępowanie jest wolne od opłat skarbowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. z 1984 r. Dz. U. Nr 32 poz. 174, z 1989 r. Dz. U. Nr 35 poz. 192, z 1990r. Nr 34 poz.198, z 1997r. Nr 113 poz. 733, Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz.668).
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Dz. U. Nr 162 poz. 1119, z 1999 r. Dz. U. Nr 111 poz. 1281, z 2000 r. Dz. U. Nr 5 poz. 67, z 2000 r. Dz. U. Nr 83 poz. 946, Nr 122 poz. 1317, Nr 95 poz. 1041). Prawo spółdzielcze - ustawa z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288, Nr 133 poz. 654, z 1996 r. Nr 5 poz. 32, Nr 24 poz. 110, Nr 43 poz. 189 z 1997 r. Dz. U. Nr 32 poz. 183, Nr 121 poz. 769 i poz. 770, Nr 111 poz. 723 z 1999 r. Dz. U. Nr 40 poz. 399, Nr 60 poz. 636, Nr 77 poz. 874, Nr 99 poz. 1151).
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1997 r. Nr 114 poz. 739, z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 106 poz. 1118).
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-30 15:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Staniec
(2007-03-30 15:41:07)
 
 
ilość odwiedzin: 2127527

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X