WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ  NA  3 LATA

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Księga Wieczysta

 

Powierzchnia

w ha

 

Przeznaczenie terenu

do użytkowania

Minimalna wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu/rok

Roztocznik

120/2

16395

0,2547

rolnicze

59,08zł

Dobrocin

783

15363

0,8473

rolnicze

190,64zł

Dobrocin

502

15364

1,3552

rolnicze

155,89zł

Dobrocin

459

15364

1,6505

rolnicze

175,80zł

Dobrocin

452

15364

1,2073

rolnicze

122,24zł

Dobrocin

cz. 903

15364

0,7313

rolnicze

146,49zł

Dobrocin

776

15364

0,2030

rolnicze

41,82zł

Dobrocin

806

15363

0,3398

rolnicze

60,45zł

Książnica

cz. 115/1

1876

0,084

rolnicze

20,00zł

Mościsko

57/5

25461

1,8173

rolnicze

425,67zł

Tuszyn

4,5

16217

0,4569

rolnicze

103,13zł

Tuszyn

41

16217

0,4929

rolnicze

106,70zł

Tuszyn

343

16217

0,1427

rolnicze

29,93zł

Ostroszowice

803/3,803/4,803/6

16192

0,42

rolnicze

94,80zł

 

 

1.     Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.

2.     Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej
do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.

3.     Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia 8.02.2018r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,
w godzinach pracy urzędu w zaklejonych  kopertach z napisem: ,,Oferta na dzierżawę działki nr…  

4.     Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

5.     Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 17.01.2018r do 7.02.2018r, ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

 

 

 


Wytworzył:
Marzena Kozłowska
(2018-01-17)
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2018-01-17 15:28:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2018-01-17 15:30:38)