Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U. z 2016r, poz.922) informujemy, że administratorem danych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie jest Gmina Dzierżoniów,  ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy” (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.108 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. „o pracownikach samorządowych” (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 902). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2018-01-26 11:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2018-01-26 11:06:54)