Zezwolenia na zwierzęta


Zakres

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.


Miejsce załatwiania

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

  Uwagi:
  Rasy psów uznawanych za agresywne:
  1. amerykański pit bull terrier,
  2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
  3. buldog amerykański,
  4. dog argenryński,
  5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
  6. tosa inu,
  7. rottweiler,
  8. akbash dog,
  9. anatolian karabash,
  10. moskiewski stróżujący,
  11. owczarek kaukaski

2.   Załączniki:  pisemna informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewntualnym sposobie oznakowania psa, miejscu  i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa, kopia książeczki zdrowia, dokument Związku Kynologicznego  potwierdzajacego rodowód psa (o ile jest).

 


Termin - czas trwania sprawy

14 dni od daty złożenia dokumentów


Wynik sprawy - sposób załatwienia

Zezwolenie Wójta GminyTryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 106 z 2003r. poz. 1002 z późn. zm./.
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. Nr 77 poz. 687/ .

 Wnioski do pobrania


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną


Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wytworzył:
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-04-03 13:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2008-02-26 12:16:49)