Oświadczenia majątkowe - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta