Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY DZIERŻONIÓW

ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

 

NIP: 882-20-84-843
tel: 74 832 56 65
REGON: 021114078

Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów numer XLI/364/09 z dnia 24 września 2009r.
z dniem 01 stycznia 2010r. utworzono jednostkę budżetową Gminy Dzierżoniów
pod nazwą "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY DZIERŻONIÓW".

Do zadań ZGK GD należy w szczególności:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń
  użyteczności publicznej
Przedmiotem działalności podstawowej ZGK jest w szczególności:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i w tym:
  • eksploatacja i użytkowanie wodociągu gminnego,
  • eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz
   oczyszczalni ścieków,
 • sprawowanie nadzoru i przeglądu nad prawidłowym eksploatowaniem
  przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń
  użyteczności publicznej: komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali
  użytkowych i sal wiejskich.
 • prowadzenie procedur przyznawania dodatków mieszkaniowych,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Gminy Dzierżoniów,
  objętych zakresem działalności jednostki.

 

Zestawienie telefonów:
 
 

 

Imie
Nazwisko
Telefon
Funkcja
Nr pokoju
Rafał
Kosek
(74) 832-56-65
kierownik ZGK
101
Krystyna
Zasada
(74) 832-56-66
referent
220
Elżbieta
Ogrodnik
(74) 832-56-73
referent
221
Elżbieta
Myślińska
(74) 832-56-73
księgowa
221
Krzysztof
Adamski
(74) 832-90-71
kier. zmiany oczyszczalni
-
 

 

Nabór na opiekunów sal wiejskich znajdujących się na terenie gminy Dzierżoniów, na rok 2018 :

 Nabór na Opiekuna Sali Wiejskiej we Włókach.

 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Opiekuna SaliWiejskiej we Włókach.

Nabór na opiekuna Sali Wiejskiej w Ostroszowicach.

 Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko Opiekuna Sali Wiejskiej w Ostroszowicach.

Wytworzył:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów
Udostępnił:
Barbara Kaliska
(2010-02-01 08:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaliska
(2018-04-05 15:36:08)