Wniosek o podział zgodny z miejscym planem lub przepismi odreb.lub decyzją o warunkach zagospodarowania terenu