Stawki podatków obowiązujące w 2013 roku

 

UCHWAŁA NR XXVII/207/12 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości.

IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 : DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

UCHWAŁA NR XXVII/209/12 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem
w podatku leśnym.

IL-1 : INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

UCHWAŁA NR XXIX/226/12 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/209/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2012R. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym.

DL-1 : DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 

UCHWAŁA NR XXVIII/215/12 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok oraz określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym.

NR-1 : INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DR-1 :DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

UCHWAŁA NR XVI/109/11 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku.

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1