Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji za rok 2012