Nazwa Typ Data Operacja
Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów na 2008 rok (w zł).doc plik 2008-01-08 14:19:28 UTWORZENIE
Załącznik Nr 6 - Plan wydatków majątkowych na 2008 rok ..doc plik 2008-01-08 14:19:28 UTWORZENIE
Załącznik Nr 5 -Dochody i wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2008 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..doc plik 2008-01-08 14:19:28 UTWORZENIE
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Dzierżoniów w 2008 roku związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej..doc plik 2008-01-08 14:19:28 UTWORZENIE
Załacznik Nr 8 - Dotacje.doc plik 2008-01-08 14:18:55 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-166-07 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2008..doc plik 2008-01-08 14:18:55 UTWORZENIE
Realizacja zadań finansowanych z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2007r..doc plik 2008-01-08 14:18:55 UTWORZENIE
Objaśnienia do Budzetu Gminy Dzierżoniów na 2008 rok..doc plik 2008-01-08 14:18:54 UTWORZENIE
Informacja o stanie mienia komunalnego.doc plik 2008-01-08 14:18:54 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-165-07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na 2008 rok..doc plik 2008-01-08 14:17:36 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-164-07 w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2008..doc plik 2008-01-08 14:17:25 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-163-07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami.doc plik 2008-01-08 14:17:25 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-162-07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX-78-07 Rady Gm.Dz-ów z dnia 28.06.2007r.w spr.zawarcia porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim o udzieleniu dotacji przez Gm.Dz-ów..doc plik 2008-01-08 14:17:24 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-161-07 w sprawie zmiany uchwały nr XIX 20904 z dnia 04.11.2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych..doc plik 2008-01-08 14:17:24 UTWORZENIE
Uchwała Nr XVI-160-07 w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości gminnych..doc plik 2008-01-08 14:17:24 UTWORZENIE