Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-27 18:12:15 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Owiesno', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 18:12:08 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-27 18:12:04 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-27 18:12:01 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Ostroszowice', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 18:11:50 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-27 18:11:47 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-27 18:11:44 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Nowizna', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 18:11:38 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-27 18:11:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-27 18:11:32 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Myśliszów', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 18:11:25 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-27 18:11:22 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-27 18:11:19 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Mościsko', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 18:11:13 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-27 18:11:09 MODYFIKACJA