Nazwa Typ Data Operacja
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy element menu 2007-02-27 17:50:29 UTWORZENIE
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo Urzędu Gminy element menu 2007-02-27 17:50:20 MODYFIKACJA
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo Urzędu Gminy element menu 2007-02-27 17:50:14 MODYFIKACJA
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo Urzędu Gminy element menu 2007-02-27 17:50:08 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Kierownictwo Urzędu Gminy', 'id_document' => '12963', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 17:50:02 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Kierownictwo Urzędu Gminy', 'id_document' => '12963', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 17:49:52 MODYFIKACJA
Załatwianie spraw w Urzędzie element menu 2007-02-27 17:49:00 MODYFIKACJA
Urząd Gminy element menu 2007-02-27 17:49:00 MODYFIKACJA
Załatwianie spraw w Urzędzie element menu 2007-02-27 17:48:55 MODYFIKACJA
Urząd Gminy element menu 2007-02-27 17:48:55 MODYFIKACJA
Urząd Gminy element menu 2007-02-27 17:48:55 MODYFIKACJA