Uchwały IV kadencji Rady Gminy Dzierżoniów w 2002 roku (24 - 46)