Uchwały - XLVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów w 2010r. (od 418 do 419)