Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Sekretarz element menu 2007-02-27 17:57:49 MODYFIKACJA
Z-ca Wójta element menu 2007-02-27 17:57:49 MODYFIKACJA
Z-ca Wójta element menu 2007-02-27 17:57:49 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wójt ', 'id_document' => '6723', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 17:57:30 MODYFIKACJA
Skarbnik element menu 2007-02-27 17:57:23 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-02-27 17:57:23 MODYFIKACJA
Sekretarz element menu 2007-02-27 17:57:23 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-02-27 17:57:23 MODYFIKACJA
Z-ca Wójta element menu 2007-02-27 17:57:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-02-27 17:57:22 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wójt ', 'id_document' => '6723', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 17:57:22 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Urzędu Gminy', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 17:56:16 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin urzędu gminy', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-27 17:55:54 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu Gminy element menu 2007-02-27 17:55:51 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-02-27 17:55:51 MODYFIKACJA