Uchwały - XL Sesja Rady Gminy Dzierżoniów w 2009r. (od 355 do 363)