Uchwały - XLII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów w 2009r. (od 372 do 374)