Nazwa Typ Data Operacja
Referat Oświaty, Sportu i Turystyki element menu 2007-02-27 18:03:25 MODYFIKACJA
Referat Oświaty, Sportu i Turystyki element menu 2007-02-27 18:03:22 UTWORZENIE
Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego element menu 2007-02-27 18:03:13 MODYFIKACJA
Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego element menu 2007-02-27 18:03:06 MODYFIKACJA
Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego element menu 2007-02-27 18:03:02 MODYFIKACJA
Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego element menu 2007-02-27 18:02:59 UTWORZENIE
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska element menu 2007-02-27 18:02:46 MODYFIKACJA
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska element menu 2007-02-27 18:02:42 MODYFIKACJA
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska element menu 2007-02-27 18:02:33 UTWORZENIE
Referat Finansowo Budżetowy element menu 2007-02-27 18:01:53 MODYFIKACJA
Referat Finansowo Budżetowy element menu 2007-02-27 18:01:49 MODYFIKACJA
Referat Finansowo Budżetowy element menu 2007-02-27 18:01:47 UTWORZENIE
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich element menu 2007-02-27 18:01:39 MODYFIKACJA
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich element menu 2007-02-27 18:01:36 MODYFIKACJA
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich element menu 2007-02-27 18:01:31 UTWORZENIE