Uchwały - XL Sesja Rady Gminy Dzierżoniów w 2013r. (304-315)